จิตวิญญาณ คืออะไร | ศึกษาจิตวิญญาณ ยกระดับวิญญาณ ที่นี่

ลำนำคำเกริ่นและเจตนารมณ์

  • ทิพยสถานอันไร้ผู้ชี้แนะคู่มือถึงหนทางไป การเดินทางยาวไกลสำหรับแนวคิดระดับจิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าสำหรับคำสอนและการค้นหาตัวตน ผู้ซึ่งไม่เข้าใจความหมายที่สูงสุดของการเดินทาง ที่ไร้การพิสูจน์ ได้ด้วยตนเองอย่างถูกทาง และชัดตรง ยิ่งเป็นภาพเลือนราง สำหรับนักฝึกหัดยุคใหม่
  • วัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้ามีเจตจำนง ชี้แนะแนวทางด้านจิตวิญญาณ ข้าพเจ้ามิได้กล่าวอ้างตนเป็นผู้บรรลุหรือผู้หลุดพ้นใดๆ ข้าพเจ้าเพียงชี้แนะด้วยญาณปัญญา และปรีชาญาณของข้าพเจ้า เพื่อเป็นวิทยาทาน และอีกช่องทาง แห่งการเข้าถึงตัวตนและค้นหาความจริงสูงสุด ของสรรพชีวิตทุกผู้นาม เพื่อให้ทุกดวงวิญญาณ ได้มีโอกาสทราบถึง องค์ความรู้ซึ่งเสมือนใบไม้อีก ๑ ใบที่ไร้การพูดถึงโดยง่าย แต่เข้าถึงได้จริง เป็นปริศนัยความหมายของชีวิตและจิตวิญญูชน ใบไม้ ๑ใบนี้มีความสำคัญไปไม่น้อยกว่าใบไม้อีกหลากหลายใบในป่าใหญ่ หากไร้ซึ่งใบไม้ ๑ใบ ที่สำคัญนี้ ต้นไม้ก็คงมิอาจเป็นต้นไม้แห่งคำสอนที่สมบูรณ์ได้ ยุคกาลสมัยนั้นเปลี่ยนไป แต่คำสอนนั้นเป็น อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล ไม่จำกัดกาลเวลา ไม่ขึ้นกับเวลา ให้ผลทุกเมื่อทุกโอกาสให้ผลตามลำดับแห่งการปฏิบัติ ด้วยสติ และปัญญา และข้าพเจ้าตั้งชื่อให้ว่า มิติที่ ๕ วิญญาณเราจะไปไหนได้ หากไม่รู้ความหมายของชีวิต
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5 เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน– ๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛

จิตวิญญาณคืออะไร

มนุษย์ยอมรับกันแต่เพียงว่าทุกชีวิตต้องมีจิตวิญญาณแต่กลับไม่รู้ว่าคืออะไรสำคัญอย่างไรนี่สิประหลาดนัก ใครๆต่างก็ตามหา เริ่มต้นฝึกเช่นไร และมีผลต่อชีวิตอย่างไร เมื่อเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลย์แล้วจิตวิญญาณก็ไม่สมดุลย์… 


[อ่านเพิ่มเติม]

หน้าที่ของจิตวิญญาณคืออะไร

ถ้าจะสอนมนุษย์คนอื่นๆถ้าตัวเองชำนาญสิ่งใดจะสอนพี่พี่น้องน้องซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ยกระดับจิตวิญญาณหรือจิตหยาบของเขาเจ้าตัวต้องสอนให้เขาคิดดีทำดีและพูดดีไม่ใช่สอนให้ยึดติดกับตัวตนของเราไม่ได้สอน…


[อ่านเพิ่มเติม]

จิตวิญญาณเกิดขึ้นทางพลังงานรูปแบบใด

เรามักยึดถือความเชื่อกับความไม่เชื่อเพราะเหตุผลเพียงสองประการเท่านั้นคือถ้าไม่พบเห็นและรับรู้พิสูจน์รู้ด้วยตนเองก็อาศัยความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ตามหลักวิชาการเป็นเกณฑ์..


[อ่านเพิ่มเติม]

จิตกับวิญญาณแยกกันได้หรือไม่

ธรรมชาติแห่งความเป็นจริงนั้นจิต และ วิญญาณ ไม่เคยแยกกันอยู่ วิญญาณจะคงสภาวะอยู่ไม่ได้หากปราศจากจิต ซึ่งเป็นสื่อซึ่งรับ – ถ่ายทอด – แปลงรหัสหรือตีความหมาย ไม่มีความรู้…


[อ่านเพิ่มเติม]

The Angel Spiritual

The Angel Spiritual | Live-Online
Present by #Maekhunoy On-Air 21.30-23.00

บทความจิตวิญญาณ

รวมบทความ จิตวิญญาณ โดย ๛ครูปุ๊ย แม่ครูน้อย๛ The ANGEL Spiritual ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5

ปัจจุบันคุณดึงดูดทุกสิ่งที่เป็นจริง โดยไม่ต้องพยายาม

ปัจจุบันคุณดึงดูดทุกสิ่งที่เป็นจริง โดยไม่ต้องพยายาม

สิ่งสุดท้ายที่ดวงวิญญาณจะจำได้

สิ่งสุดท้ายที่ดวงวิญญาณจะจำได้

งานภายในจริงๆ

งานภายในจริงๆ

“ประภาการี” ภูมินี้จะเข้าใจแจ่มแจ้งถึงความไม่เที่ยง

“ประภาการี” ภูมินี้จะเข้าใจแจ่มแจ้งถึงความไม่เที่ยง

” วิมลา”ภูมินี้ศีลบารมีเป็นใหญ่

” วิมลา”ภูมินี้ศีลบารมีเป็นใหญ่

ยินดีในความไม่มีทุกข์ของผู้อื่น

ยินดีในความไม่มีทุกข์ของผู้อื่น

ครูปุ๊ย เดอะแองเจิ้ล | The Angel Spiritual | Videos

รวมวีดีโอความรู้เกี่ยวกับ จิตวิญญาณ โดย ๛ครูปุ๊ย แม่ครูน้อย๛ The ANGEL Spiritual

 

คำสอนจิตวิญญาณ จิตสู่จิต ที่ห้องเรียน จิตวิญญาณ

คุรุจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมะ เหมือนคนที่อยู่ที่วัด แต่จิตวิญญาณอยู่เหนือคำว่า การปฏิบัติธรรมะ การสวดมนต์นั้น คือการรู้จักธรรมชาติ ที่เป็นเนื้อแท้ของตนเองทุกมิติ

ดังนั้นเมื่อเจอจิตวิญญาณของตัวเองแล้ว ไม่ได้แปลว่าท้ายสุด จะทำให้เรากลายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะ แต่ทำให้เราอยู่เหนือสมมุติบัญญัติ อยู่เหนือวัด อยู่เหนืออารมณ์ ความรู้สึกแล้ว ลดละเลิกสิ่งที่ เป็นกิเลสต่างๆ เป็นเครื่องขัดขวาง ความเบิกบานที่เกิดขึ้นในวิญญาณเรา

หลายท่านคิดว่าการได้พบเจอจิตวิญญาณเพื่อเป็นไปให้เราปฏิบัติธรรมะ ซึ่งอันที่จริงแล้วนั้น         มีรายละเอียดมากมายกว่านั้นในคำว่าจิตวิญญาณหากดวงวิญญาณของเรารู้ทั้งหมดแล้ว เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณจะพัฒนาขึ้นสู่การฝึกฝนปฏิบัติจิต โดยธรรมชาติของตัวมันเอง

อย่างไรก็ตามแต่ ถ้าหากดวงวิญญาณของเรา ยังรู้ไม่หมด หรือว่ายังไม่เท่ากับสิ่งที่เราได้รับมา เราก็ยังต้องมีความเพียรเพื่อให้จิตของเรารู้ในสิ่งนั้น ในลำดับต่อไป เมื่อรู้แล้วจึงสามารถดับผู้รู้ได้

  • แต่ตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่อ่อนการปฏิบัติ
  • ปฏิบัติแปลว่าอยู่ ณ ปัจจุบัน เห็นความคิด จิตใจ แล้ว ก็เห็น กาย ของตนเอง

เมื่อถึงการยกระดับไปได้ขณะนั้นได้นั่นแปลว่าเรากำลังสร้างความสมดุลย์ให้กับดวงวิญญาณของเรา
แต่หากว่ายังสับสนอยู่ยังงงงงอยู่ท่านก็ต้องถามเมื่อไม่ถามก็ไม่มีทางรู้

ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
16 ธันวาคม 2563 ที่ห้องเรียน จิตวิญญาณ