กฏศักยภาพทุกชนิดมีจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง

ไม่ว่าจะเป็นกฎแห่งการดึงดูด กฎแห่งจักรวาล
กฎแห่งเหตุและผล กฎแห่งกรรม
ต้องมีจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพราะอะไรเราจึงต้องฝึกจิตใจ
จิตนี้คือองค์ ประกอบหลักของวิญญาณในตัวเราจึงเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่า #จิต
(และไม่ได้ง่ายเลยสำหรับขั้นตอนการฝึก)
เพราะจิตนี้สับสนและสัดส่ายง่ายจึงต้องถูกฝึก
จิตนี้พาให้เป็นคนดีได้
และจิตนี้ก็พาให้เป็นคนชั่วได้เช่นกัน

จึงไปเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้ดังนั้นจึงต้องฝึกวิญญาณให้สามารถมีสติคุมจิตของตนได้
ถ้าอยากรวยต้องทำอย่างไร
ถ้าอยากสวยต้องทำอย่างไร
ถ้าอยากประสบความสำเร็จ
และมีสติต้องทำอย่างไร
สำหรับข้าพเจ้าคือ #ไปฝึกจิตซิ

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply