กระแสประสาทเข้าและออกจากสมองเดินทางเร็วถึง 250 ไมล์ต่อชั่วโมง

🔴🔜ความเร็วของกระแสประสาทแตกต่างกันอย่างมาก
แต่เดินทางเร็วที่สุดที่ประมาณ 250 ไมล์ต่อชั่วโมง เร็วพอ ๆ กับรถแข่งฟอร์มูล่าวัน! อย่างไรก็ตามความต้องการความเร็วนี้ใช้พลังงานจำนวนมาก
จิตไวต้องมีสติที่ไวกว่าและปัญญาต้องไวกว่าสติ
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply