การฝึก

การฝึก

#มันห่างไกลจากความจริง
การมีส่วนร่วมคือการเดินทางที่ใคร ๆ
ก็สามารถเดินทางได้และความสุขนั้น
คงอยู่ชั่วนิรันดร์และสำหรับใครก็ตาม
ที่สามารถพบความสบายใจ
#ในการเติบโตภายใน

🔴🔜ให้เราพูดถึงเขื่อนต่างๆ
เกี่ยวกับการฝึกฝนการหยุดพัก
การรุกรานแง่มุมต่างๆในชีวิต
ของเราที่น้ำท่วม
และวิธีที่ทั้งคนเก็บตัว
และคนพาหิรวัฒน์
สามารถได้รับความสุข
ในระดับเดียวกันจากการฝึกฝน

🔴🔜 #คนที่เป็นวิญญาณเก่ามาเกิดใหม่
พวกเขาชอบเวลาอยู่คนเดียว
วิญญาณเก่ามักจะเก็บตัวมากขึ้น
มันเกี่ยวข้องกับการมีความฉลาดเกิน
อายุของเขาเด็กที่มีจิตวิญญาณเก่า
ไม่ชอบอยู่กับเด็กคนอื่นมากเกินไป
พวกเขาจึงใช้เวลาอยู่คนเดียวมากกว่า
พวกเขาไม่จำเป็นต้องต่อต้านสังคม
แต่เพียงแค่อยู่ด้วยตัวเอง

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply