การมีความสุขไม่ได้เรียกร้องให้เรามีความทุกข์เป็นศูนย์

🔴🔜 #จริงๆแล้วศิลปะแห่งความสุขก็เป็นศิลปะแห่งความทุกข์ได้เช่นกัน เมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับยอมรับและเข้าใจความทุกข์เราก็ทุกข์น้อยลงมาก ไม่เพียงแค่นั้น แต่เรายังสามารถก้าวต่อไปและเปลี่ยนความทุกข์ #ให้เป็นความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความยินดีสำหรับตัวเองและผู้อื่น
🔴🔜 #สิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือไม่มีดินแดนไหนที่มี แต่ความสุขและไม่มีความทุกข์ นี่ไม่ได้หมายความว่าเราควรสิ้นหวัง ความทุกข์สามารถแปรเปลี่ยนได้ ทันทีที่เราเปิดปากพูดว่า“ ทุกข์” เราก็รู้ว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความทุกข์ก็มีอยู่แล้วเช่นกัน ในกรณีที่มีความทุกข์มีความสุข
ตามเรื่องราวการสร้างในพระคัมภีร์ปฐมกาลพระเจ้าตรัสว่า “ให้มีแสงสว่าง” ฉันชอบจินตนาการถึงแสงสว่างนั้นตอบว่า“ พระเจ้าฉันต้องรอพี่ชายฝาแฝดของฉันความมืดมาอยู่กับฉัน ฉันไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้หากปราศจากความมืด” พระเจ้าถามว่า“ ทำไมต้องรอ? ความมืดอยู่ที่นั่น
🔜🔜” แสงสว่างตอบว่า“ ในกรณีนั้นฉันก็อยู่ที่นั่นแล้ว”
🔴🔜 #หากเรามุ่งเน้นไปที่การแสวงหาความสุขโดยเฉพาะเราอาจถือว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ถูกละเลยหรือต่อต้าน เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าทางแห่งความสุข แต่ศิลปะแห่งความสุขยังเป็นศิลปะในการรู้จักทุกข์ได้ดี ถ้าเรารู้จักใช้ความทุกข์เราจะเปลี่ยนแปลงมันได้และทุกข์น้อยลงมาก การรู้ว่าจะทนทุกข์ได้ดีเป็นสิ่งสำคัญในการตระหนักถึงความสุขที่แท้จริง

#โครงการเดินดงครั้งที่5 (5-6 ก.ย.2020)

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply