การรู้แจ้งก็คือการศรัทธาในตัวเธอเอง

“การรู้แจ้งก็คือการศรัทธาในตัวเธอเอง
การรู้แจ้งคือการค้นพบเมล็ดพันธ์ของเธอ
ธยานาจารย์ ซังฮยัง (บาบารา โรห์เดส์)
หมายเหตุ : ตั้งค่า “เห็นโพสต์ก่อน” จะทำให้ติดตามเพจฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply