การเรียนรู้จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เพราะรอบตัวเราคือพลังงานและมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที

🔴🔜 ณ.รุ่งอรุณ
#การเรียนรู้จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เพราะรอบตัวเราคือพลังงานและมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที
ขยายหัวใจของคุณ
#ค้นหาวิธียกระดับและเปิดใจของคุณเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองและผู้อื่น ความรักที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและพลังงานสั่นสะเทือนที่ยกระดับโลกยกระดับความถี่ของคุณและช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกดีในกระบวนการ
การยอมรับการปฏิบัติ ระงับการตัดสิน
เส้นทางทั้งหมดถูกต้อง ความแตกต่างระหว่างคนทำให้โลกดีขึ้น
🔴🔜🔜🔜หากมีใครบางคนกำลังติดตามเส้นทางที่คุณไม่เห็นด้วยเข้าใจว่ามันคือชีวิตและวิถีทางของพวกเขาจากนั้นยอมรับตัวเลือกของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนในช่วงชีวิตนี้เช่นเดียวกับที่คุณเลือกสิ่งที่คุณรู้สึกว่าดีที่สุดสำหรับคุณ
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply