การเรียนและรู้ มี 2 อย่าง เมื่อมีพรสวรรค์ ก็ต้องขยันหาพรแสวง

การเรียนและรู้ มี 2 อย่าง
เมื่อมีพรสวรรค์ ก็ต้องขยันหาพรแสวง
🔴🔜 #เพราะพรแสวงเป็นองค์ความรู้ในการ
ดึงปัญญาญาณที่มีจากพรสวรรค์
พรสวรรคย์หยุดได้
แต่พรแสวงหยุดไม่ได้
#แม้เป็นผู้รู้ก็ต้องไม่รู้สิ่งใด
งง ใช่ไหม เป็นแบบนี้จริงๆ
🔴🔜 การศึกษาโดยไม่คิด
ไร้ประโยชน์
การคิดโดยไม่ศึกษา #เป็นอันตราย
จงกล่าวว่า รู้ เมื่อท่านรู้จริง ๆ
จงยอมรับว่า ไม่รู้ ในสิ่งที่ท่านไม่รู้
นี้คือหนทางไปสู่ความรู้
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply