การให้อภัยปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณ

หากคุณมักจะกังวลเกี่ยวกับความอยุติธรรมที่ทำกับคุณหรือการทำผิดคุณจะไม่สามารถออกมาจากบาดแผลได้

การให้อภัยคือการเป็นอิสระจากความทุกข์ในอดีต 

บางทีอาจเป็นเรื่องแดกดันคุณเป็นคนเดียวที่ปลดปล่อยตัวเองได้
เสรีภาพรวมถึงความสามารถของบุคคลในการเลือกตามที่ต้องการ ประสบการณ์อันเจ็บปวดของคุณในอดีตมักจะผลักดันคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องใช้ศรัทธาอย่างก้าวกระโดด

ดังนั้นเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจถึงความสำคัญของการปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณและในที่สุดตัวคุณเอง

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply