ก้าวขึ้นสู่ มิติที่ 5 ปฐมการเดินทางปัญญา

ความเป็นจริงมิติที่ 5 กำลังกลายเป็นความถี่ที่มนุษย์เติบโตขึ้น

ทุกวันสถานที่ท่องเที่ยวกลิ่นและรสนิยมของเราล้วนเปลี่ยนไป

เมื่อเราเพิ่มการสั่นสะเทือนให้เข้ากับมิติที่ 5 สถานะที่เพิ่มขึ้นของการรับรู้

ความเห็นอกเห็นใจและความรู้ล้วนเพิ่งเริ่มงอกงาม

เนื่องจากระบบประสาทสัมผัสของเราปรับให้เข้ากับความถี่ที่สูงขึ้น

เราจึงได้รับรู้ถึงมิติที่หลากหลายมากขึ้น การมีส่วนร่วมทางปัญญาในมิติที่ 5

ทำให้เราสามารถมองเข้าไปในมิตินั้นได้ ไม่ได้หมายความว่าท่านกำลังทำงานในมิตินั้น

เพียงแค่ความคิดของท่านเชื่อว่าท่านกำลังเข้าใจ “ความเป็นจริง” ของมัน

มาทำความเข้าใจสั้นๆ ว่าเราไปถึงมิติที่ 5 ได้อย่างไร

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply