ของขวัญชิ้นแรกที่โลกมองให้แก่เจ้านั่นคือ ร่างกาย

ดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่มันถูกเก็บไว้เพื่อบันทึกเรื่องราวและเริ่มต้น

ร้อยเรียง เจตจำนง รูปแบบการเดินทางของชีวิตและจิตวิญญาณเจ้า

เจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาที่ดี เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง แต่เจ้าสามารถ ดูแลและรักษาสุขภาพกายของเจ้าให้ดีและมีความสุข

เพียงเท่านั้นก็พอ ระหว่างการเดินทางเราจะบอกกับเจ้าว่า (กายนี้นั้น) มันมีระยะเวลากำนหดของมัน

แม้เจ้าจะรักและหวงแหนมันเพียงใด เจ้าจำเป็นที่ต้องจากมันอยู่ดี แต่เราจะบอกกับเจ้าว่า มันไม่ง่ายเลยที่เจ้าจะละทิ้งกายนี้…

ตราบใดที่เจ้ายังไม่เคย…ใช้ชีวิต…และรู้จักมันได้ดีพอ

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply