ขอให้ข้าเป็นยาและหมอแก่คนไข้

๐  ขอให้ข้าเป็นพยาบาลของพวกเขาจนกว่าโรคของพวกเขาจะไม่กลับมาอีก
ขอให้ข้าได้เอาชนะทุกข์แห่งความหิวกระหายด้วยสายฝนแห่งข้าวและน้ำ
ขอให้ข้าได้เป็นอาหารและเครื่องดื่มในเวลาแห่งความอดอยาก
ขอให้ข้าเป็นขุมทรัพย์อันไม่สิ้นสุดของคนยากจน
ขอให้ข้าอยู่ใกล้ชิดพวกเขาเพื่อช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ
ขอให้ข้าเป็นที่พึ่งแก่ผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นผู้นำทางแก่คนเดินทาง เป็นเรือเล็ก
เป็นสะพานและเป็นเรือใหญ่แก่ผู้ที่ปรารถนาจะข้ามฝั่ง

No Comments

Give a Reply