ขันติ โสรัจจะ บัณฑิตควรมีความอดทนทนในสิ่งที่ทนได้ยาก

และกล้าหาญที่จะเลือกความยุติธรรม
บางสิ่ง ถูกใจ…แต่อาจไม่ถูกต้อง
บางสิ่ง ถูกต้อง…แต่อาจไม่ถูกใจ
การตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับว่า…
ผู้ตัดสินใจอยู่ในสถานการณ์เช่นไร ??
ถ้าถือเอาความถูกใจตัดสินปัญหา
…บางสิ่งอาจจะไม่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์
ถ้าถือเอาความถูกต้อง…
ตามหลักแห่งความเป็นจริง
ก็จะเป็นสิ่งที่จริงแท้…แน่นอน
เป็นสัจธรรมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
#MAEKHUNOY
ครูปุ๊ย เดอะแองเจิ้ล The ANGEL Spiritual

 

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply