ข้ามเส้นแสง

มันเป็นโลกที่ท้าทายอย่างไม่ต้องสงสัย

และนับวันจะยิ่งท้าทายมากขึ้นเมื่อ

จิตสำนึกของโลก 3 มิติสั่นคลอนอย่างแน่นอน

หากท่านยังคงพยายามกำหนดรูปแบบและควบคุมความเป็นจริง

แบบเก่าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือขึ้นอยู่กับว่าจะไปในทิศทางที่เฉพาะเจาะจง

ซึ่งจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนให้คิดใหม่อีกครั้ง

เราต้องหาวิธีใหม่ในการเป็นอยู่และสร้าง ในทางกลับกันถ้าเราสามารถปรับ

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปสู่กระบวนทัศน์ 5 มิติ ที่สูงขึ้น

เราจะพบว่ามีการสนับสนุนอาการทั้งหมดของเรา

ท่านจะเปลี่ยนได้อย่างไร? เกี่ยวข้องอะไร

ท่านต้องเดินตามเส้นทางของแสงทั้งหมด… แล้วละนะ

 

แม่ครูน้อย

คุรุแห่งจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply