คนจะเฮงเฮงที่ใจใช่ใครอื่น คนจะชื่นชื่นที่ใจใช่ใครเขา คนจะซวยซวยที่ใจในตัวเรา โทษใครเขาก็ไม่พ้น ชนตัวเอง

คนจะเฮงเฮงที่ใจใช่ใครอื่น
คนจะชื่นชื่นที่ใจใช่ใครเขา
คนจะซวยซวยที่ใจในตัวเรา
โทษใครเขาก็ไม่พ้น ชนตัวเอง

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply