คนอ่อนแอ หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น

“คนอ่อนแอ หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น
คนโง่เขลา ต่อต้านความคิดของผู้อื่น
คนฉลาด ศึกษาความคิดของผู้อื่น
คนเฉียบแหลม โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น”
…Roland Emmerich
ชอบแบบไหนเลือกเอา

No Comments

Give a Reply