ครั้งหนึ่งที่พม่า พระมหาเมียะมุนี

มหามัยมุนี แปลว่า “ผู้รู้อันประเสริฐ”
(The Great Sage) ชาวพม่าจะเรียกว่า มหาเมียะมุนี
ขณะที่ความสุขมักถูกมองเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ภายนอกแต่ความเบิกบานนั้นไม่ใช่
ความเบิกบานคือการใช้ชีวิตท่ามกลาง ความโศกเศร้าที่ไม่อาจหลีกหนีได้ จากภาวะที่ไม่จีรังให้เป็นรูปแบบที่ยังยืน
๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply