ครูที่เก่งนั้นจะสอนศิษย์ให้เก่งกว่า

สำนักปราชญ์ทั้งปวงยืนยัน
การมีอยู่ของมูลฐานสามประการ
คือพระเป็นเจ้า
ชีวาตามัน
และโลก
🔴🔜ว่านั้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงการสำแดงแห่งหนึ่งนั้นความเชื่อว่ามูลฐานทั้งสามนี้คงอยู่ตลอดไปมีอยู่ตราบเท่าตัวฉันดำรงอยู่พึงทำลาย อัตตา
แล้วพิงพักอยู่ในสัจภาวถแห่งตนย่อมประเสริฐแท้
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply