ครูมีสาขาหรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่า

มีผู้สอบถามครูมาเยอะมากเลยค่ะว่า
ครูมีสาขาหรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่า
ครูปุ๊ยไม่มีสาขาสองมีสาขาเดียวคนเดียว
เหมือนเหนือเค็มเจ๊เล็กบางลำพู😄😄
ผู้ใดอ้าง สาขา 2 #อย่าหาทำไป กรู้ววววว

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply