ครูวรรณ วรรณ กานต์รวี นักเรียนรุ่น 1 ได้มอบป้ายบอกสถานที่ให้ กับประตูธรมม๕หนเหนือ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณรวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของห้องเรียน The Angel Spiritual
ครูขอขอบคุณในความเมตตาจิตในครั้งนี้

 

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply