ความกลัวมากเกินไป ไม่เคยทำสิ่งใดให้สำเร็จ

ทั้งทางโลกและทางด้านการฝึกฝน
จิตวิญญาณ
ความกลัวก่อการหมุนเวียนวัฏจักร
มิอาจออกเส้นแมททริกซ์ได้
ความงามที่แท้จริงไม่ใช่ของร่างกาย
หรือใบหน้าไม่ใช่ของจิตวิญญาณ
ไฟและอากาศ
ลมหายใจและวิญญาณเป็นสิ่ง ที่กล้าหาญและไม่หวาดกลัว

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#MAEKHUNOY
#เทวดาประจำตัว
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง

No Comments

Give a Reply