ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจาก “สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ”

แต่มันเกิดจาก
“สิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ”
ไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสสักแค่ไหน​ ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า “ใจ” ของเราเอง
โปรดสังเกตดูให้ดีว่า​ สิ่งที่ทำให้เราทุกข์บ่อยที่สุดในแต่ละวัน​ ไม่ใช่ “พฤติกรรม” ของคนอื่น​ แต่คือ “ความคิด” ของเราเอง

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply