ความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างก็อยู่ตรงนั้น

เราทุกคนต้องการมีความสุขและมีหนังสือและครูมากมายในโลกที่พยายามช่วยให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น แต่เราทุกคนยังคงต้องทนทุกข์ทรมาน ดังนั้นเราอาจคิดว่าเรากำลัง “ทำผิด” เรากำลัง“ ล้มเหลวในความสุข” นั่นไม่เป็นความจริง

การมีความสุขไม่ได้เรียกร้องให้เรามีความทุกข์เป็นศูนย์ จริงๆแล้วศิลปะแห่งความสุขก็เป็นศิลปะแห่งความทุกข์ได้เช่นกัน เมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับ ยอมรับและเข้าใจความทุกข์เราก็ทุกข์น้อยลงมาก ไม่เพียงแค่นั้น แต่เรายังสามารถก้าวต่อไปและเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความยินดีสำหรับตัวเองและผู้อื่น
สิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือไม่มีดินแดนไหนที่มี แต่ความสุขและไม่มีความทุกข์ นี่ไม่ได้หมายความว่าเราควรสิ้นหวัง ความทุกข์สามารถแปรเปลี่ยนได้ ทันทีที่เราเปิดปากพูดว่า“ ทุกข์” เราก็รู้ว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความทุกข์ก็มีอยู่แล้วเช่นกัน ในกรณีที่มีความทุกข์มีความสุข

ความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างก็อยู่ตรงนั้น

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply