ความรู้คืออัญมณีที่เลอค่า

หากเจ้าวางแผนไว้ ๑ ปี
จงปลูกข้าว
หากเจ้าวางแผนไว้ ๑๐ ปี
จงปลูกต้นไม้
หากเจ้าวางแผนไว้ ๑๐๐ ปี
จงให้ความรู้ แก่บุตรหลาน!
เพราะความรู้คืออัญมณีที่เลอค่าฯ

CAMP32

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply