ความลับโบราณ-ความจริงเกี่ยวกับการรักษาด้วยพลังงาน

🔴🔜 #ความลับโบราณ
#ความจริงเกี่ยวกับการรักษาด้วยพลังงาน
#พลังงานอยู่รอบตัวเราจริงไหม?

จริงๆแล้วเราเป็นพลังงานและ
เมื่อเราต้องการรักษาร่างกายของเรา
เราทำได้โดยใช้เทคนิคการรักษาพลังงานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการสั่นสะเทือนของเราให้สอดคล้องกับพลังงานแห่งความเป็นอยู่ที่ดี

🆘🔜 #เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเพียงเล็กน้อย
ที่อยู่ข้างนอก ตามคำสอนของแพทย์
แผนปัจจุบันที่มุ่งเน้นไปที่การบรรเทา
อาการทางร่างกายและจิตใจ
สาเหตุที่แท้จริงของความเจ็บป่วย…
สาเหตุที่เกิดจากพลังงานที่สั่นสะเทือน
ต่ำมากเกินไปในสนามพลังงานของ
แต่ละบุคคลหรือความไม่สมดุล ในสาขานั้น

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply