ความเข้าใจ จิตสำนึกของจักรวาล

ประเพณีทางศาสนาหรือจิตวิญญาณทั้งหมดสอนถึงความเป็นจริงที่ปกปิดซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้
ผ่านการก้าวข้ามของประสาทสัมผัสทั้ง 5 พวกเขายังให้คำแนะนำในการบรรลุความสำเร็จนี้
เช่น ศรัทธาการสวดมนต์ การทำสมาธิเป็นต้น สำหรับผู้ที่มีความเชื่อถูกกัดกร่อน คำถามดูเหมือนจะลืมไปหากไม่เกี่ยวข้อง

อุปสรรคเดียวในการทำให้เข้าใจผิด ในการสร้างสรรค์จิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์ คือมิติที่ขาดหายไป
อย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้หากไม่มีมิตินี้ การอธิบายการดำรงอยู่ของมนุษย์จะเป็นไปไม่ได้

มีคนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาจิตวิญญาณ ซึ่งมักจะไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิง เราสามารถละทิ้งศาสนาที่เป็นระบบไว้ข้างหลัง
และยังคงเป็นจิตวิญญาณอยู่ ความเป็นจริงที่ยังคงซ่อนอยู่จากเรา คือจิตสำนึกที่สูงขึ้นเอง

การที่จะมองเห็นได้นั้นสติสัมปชัญญะที่สูงขึ้นจะต้องกลายเป็นประสบการณ์ประจำวัน

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#เห็นคุณค่าในตนเองสูง
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply