ความเบิกบานเป็นสิ่งที่แตกต่างจากความสุข

จะไม่ทำให้เราดูกดดันหรือเคร่งเครียดเลยแต่มันกลับทำให้เรามีความชื่นบานยิ่งขึ้นแล้วคนทั่วไปจะปลุกฝัง ความรู้สึกเบิกบานแบบนี้ให้เป็นวิถีแห่งการใช้ชีวิตได้อย่างไรโดยไม่ให้เป็นแค่เพียงความรู้สึกชั่วคราว
ความเบิกบานเป็นสิ่งที่แตกต่างจากความสุข เมื่อเราใช้คำว่าความสุขหมายถึงความพอใจบางครั้งเราประสบเหตุการณ์ที่เจ็บปวด #แต่ประสบการณ์นั้นสามารถนำมาซึ่งความพึงพอใจอันยิ่งใหญ่และความเบิกบานได้
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)

No Comments

Give a Reply