ความเบิกบานไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือผิวเผินเลยแต่เป็นความเบิกบานที่ผ่านการขัดเกลา

ความเบิกบานไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือผิวเผินเลยแต่เป็นความเบิกบานที่ผ่านการขัดเกลา
ด้วยเพลิงแห่งเคราะห์กรรม การดูถูก
และการต่อสู้ดิ้นรน
ความเบิกบานนั้นแท้แล้วเป็นสิ่งที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเป็นสิ่งพื้นฐานยิ่งกว่าความสุขเสียอีก

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply