ความเป็นตัวของตัวเองเป็นกุญแจสำคัญของทุกสิ่ง

🔴🔜  คุณคือสิ่งที่เป็นความรู้ความเป็นไปได้ทั้งหมด แต่ปัจจุบันความสนใจของคุณมุ่งเน้นไปที่ช่วงความถี่เล็ก ๆ ที่เรียกว่าแสงที่มองเห็นได้และโฟกัสนั้นได้รับการตัดสินใจที่ผิดโดยที่คุณไม่รู้ตัว
๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply