ความเศร้าและความทุกข์โศก ช่วงเวลาที่ยากลำบากทักทอเราไว้ด้วยกัน ให้สนิทแนบยิ่งขึ้น

เราไม่ควรคิดว่าตัวเองเป็นยอดมนุษย์การพยายามข่มอารมณ์ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องเก็บกดไว้แบบนี้ไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเลย

อยากทำอะไรก็ทำเลยหรือแม้แต่แสดงความเศร้าและความเจ็บปวดของตัวเองออกมาเพราะมันจะทำให้เราเป็นคนปกติ

การไปกดอารมณ์เหล่านั้นไว้แล้วแสร้งทำเหมือนว่ามันไม่มีอะไรต่างหาก ที่จะทำให้มันกลัดหนองและกลายเป็นบาดแผล
มันเป็นวิธีที่ใช้รับมือกับอารมณ์เหล่านี้

 

#TAS #The Angel Spiritual
ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)

No Comments

Give a Reply