ความโศกเศร้าคือเครื่องเตือนถึงความรักอันลึกซึ้งของเรา

หากปราศจากความรักก็จะไม่มีความโศกเศร้า ดังนั้นเมื่อเรารู้สึกถึงความเศร้าโศกเป็นความรู้สึกทุกข์กายทุกข์ใจและความปวดร้าว
นั่นคือเครื่องเตือนให้เราระลึกถึงความงดงามแห่งความรัก
@the Angel inspiritional ครั้งที่ 7/2020
6-9/11/2020

 

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply