คำถามที่ไร้คำตอบ ที่ยิ่งใหญ่ของเรามีคำตอบง่ายๆ

เสียงเงียบภายในทุกคนกำลังกระซิบอย่างไม่หยุดหย่อน เพื่อปลุกจิตสำนึกของเขา

ทุกความปรารถนาที่เขียนไว้ในหัวใจของมนุษย์ล้วนถูกส่งต่อไปยังที่มาของสาเหตุดั้งเดิม และคำตอบจะมาถึง

แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ถามจากใจของพวกเขาและยังมีคนฟังน้อยลงหลายคนอยู่ในวัยเตรียมรับความคุ้มค่า

เนื่องจากจิตสำนึกของมนุษย์ถูกหุ้มฉนวนจากแหล่งที่มาของเขาโดยความรู้สึกของสติปัญญาที่มีต่อเงื่ยนไข

และตัวตนที่เห็นแก่ตัวของเขาซึ่งเขาคิดผิดว่าเป็นจิตใจของเขา

สิ่งที่มนุษย์เรียกว่าจิตใจ / สติปัญญาของมนุษย์ที่เป็นเป้าหมายคือมรรตัยและที่นั่งของการดูดซึมข้อมูลทั้งที่ถูกและผิด

และความรู้สึกสั่นสะเทือนมากมายของร่างกายมนุษย์ของเขาสิ่งที่เขาเรียกว่าจิตวิสัยของเขาคือจิตใต้สำนึกของเขา

คลังทางจิตวิญญาณแห่งความทรงจำของความรู้ทั้งหมดพลังทั้งหมดและการมีอยู่ทั้งหมด จิตสำนึกนั้นคือตัวตนของเขาแต่ละคน

เป็นตัวตนชั่วนิรันดร์ของเขาซึ่งแสดงออกถึงความรอบรู้ การมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและการมีอำนาจทุกอย่างในขณะที่เขาค่อยๆ

ตระหนักถึงการมีอยูภายในตัวเขา

 

เส้นประสาทที่สั่นด้วยไฟฟ้าซึ่งใช้กลไกร่างกายของเขาทำหน้าที่เกือบทั้งหมดผ่านการตอบสนองอัตโนมัติและการควบคุมโดยสัญชาตญาณและในระดับเล็กน้อยมากผ่านการตัดสินใจทางจิต

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply