คุณต้องเรียนรู้วิธีควบคุมธรรมชาติของความคิดที่โดดเด่นเป็นนิสัยของคุณ

ที่คุณรับรู้ในโลกทางกายภาพมีจุดเริ่มต้นในโลกภายในที่มองไม่เห็นของความคิดและความเชื่อของคุณในการเป็นเจ้าแห่งโชคชะตาของคุณ
คุณต้องเรียนรู้วิธีควบคุมธรรมชาติของความคิดที่โดดเด่นเป็นนิสัยของคุณ เช่นการควบคุมความกังวลและการปฏิเสธของคุณ ความกังวลเป็นเพียงการเสียเวลาและพลังงานในการสำแดงสิ่งที่คุณไม่ต้องการ ด้วยการควบคุมความคิดของคุณคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆในชีวิตที่คุณต้องการได้จริง
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply