คุณสามารถฝึกสมองให้เปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงสามารถวัดได้

คุณสามารถฝึกสมองให้เปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงสามารถวัดได้
วิธีคิดใหม่ ๆ เปลี่ยนให้ดีขึ้น
ในขณะที่มันอาจจะไม่ดำเนินการในลักษณะเดียวกับที่มาของการแพทย์แผนปัจจุบันและยาทำสติสามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในสมองของเรา

เช่นเดียวกับที่คน ๆ หนึ่งมีความเชี่ยวชาญในทักษะมากขึ้นเช่นการขี่จักรยานหรือการเล่นเครื่องดนตรีเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเดียวกันก็สามารถกล่าวได้ถึงการปลูกฝังความเป็นอยู่ที่ดีและความสุข
“ เราตั้งใจกำหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงความเป็นพลาสติกในสมองของเราได้
#ตัวอย่างเช่นโดยการมุ่งเน้นไปที่ความคิด #ที่เป็นประโยชน์และชี้นำความตั้งใจของเรา
ในรูปแบบเหล่านั้นเราอาจมีอิทธิพลต่อความเป็นพลาสติกของสมองของเราและกำหนดรูปแบบในรูปแบบที่สามารถเป็นประโยชน์ได้ นั่นทำให้เราได้ข้อสรุปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าคุณสมบัติต่างๆ เช่นความอบอุ่นใจและความเป็นอยู่ที่ดีควรถือเป็นทักษะที่ดีที่สุด”

การทำสมาธิมีผลอย่างไรต่อสมอง?
แสดงให้เห็นถึงสี่วิธีที่แตกต่างกันที่สมองของคุณเปลี่ยนแปลงด้วยการฝึกสติ:
#เพิ่มสสารสีเทาและความหนาของเปลือกนอกในสามด้าน
Anterior Cingulate Cortex ซึ่งรับผิดชอบกระบวนการกำกับดูแลตนเองความขัดแย้งในความสนใจและความยืดหยุ่นทางปัญญา
Prefrontal Cortex ซึ่งตอบสนองต่อการทำงานของผู้บริหารเช่นการวางแผนการแก้ปัญหาและการควบคุมอารมณ์
และฮิปโปแคมปัสซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และความจำรวมถึงความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความเครียด

ขนาดที่ลดลงของ Amygdala
#การฝึกสติแสดงให้เห็นว่าช่วยลดส่วนนี้ของสมองซึ่งความกลัวและความกังวลส่วนใหญ่ของเราก่อตัวขึ้น
#ลดการทำงานในบางพื้นที่เพิ่มการทำงานในพื้นที่อื่น ๆ การเจริญสติทำให้การเชื่อมต่อระหว่างอะมิกดาลาและเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าอ่อนแอลงทำให้มีปฏิกิริยาน้อยลงในขณะเดียวกัน #ก็ส่งเสริมการเชื่อมต่อที่แน่นแฟ้นระหว่างพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งงานของสมองที่สูงขึ้น  เช่นความสนใจและสมาธิ
ลดระดับกิจกรรมในศูนย์ ของสมอง
สติถูกมองว่าลดความถี่ในการเปิดใช้งานเครือข่ายโหมดเริ่มต้น (DMN) ของเรา DMN หมายถึงช่วงเวลาที่สมองของเราไร้ทิศทางล่องลอยจากความคิดหนึ่งไปยังอีกความคิดหนึ่ง นี่คือคำตอบที่มีความผูกพันอย่างมากกับการร่ำลือและการขาดความสุขโดยรวม

ผลตรวจวัดคลื่นสมองของ MAEKHUNOY

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#เห็นคุณค่าในตนเองสูง
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply