#คุณสามารถมีศาสนาด้วยจิตวิญญาณ #คุณสามารถมีศาสนาได้โดยไม่ต้องมีจิตวิญญาณ

แต่คุณควรฝึกการแสวงหาความหลงตัวเอง
และอารมณ์ขันเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณ

 

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply