คุณไม่รู้หรอกว่าพรจะมาอย่างไร

นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเปิดใจให้ตัวเองและปฏิบัติต่อทุกแง่มุมของชีวิตในฐานะพร
🔴🔜 โลกพิภพ ที่มนุษย์เราอยู่นี้จึงยังคงเป็นสถานที่พิเศษแห่งเดียวซึ่งแน่ชัดว่ามีชีวิตและสติปัญญาอุบัติขึ้นความเป็นพิเศษอันน่าทึ่งนี้จะยืนยงอยู่ได้นานเพียงใดนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตามเป็นอย่างยิ่ง
#การค้นพบหลักฐานชัดแจ้งของการมีชีวิตและสติปัญญาบนโลก จะเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มีผล
กว้างไกลต่อมนุษยชาติอย่างแน่นอน
ระวี ภาวิไล
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply