ค้นหาวิธีที่ช่วยให้คุณบรรลุสภาวะสงบ

#ค้นหาวิธีที่ช่วยให้คุณบรรลุสภาวะสงบ

การทำสมาธิและการเจริญสติ
เป็นวิธีทั่วไปในการค้นหาความสงบ
ภายในของคุณ #แต่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
ที่ง่ายกว่าในชีวิตของคุณที่สามารถช่วย
ได้เช่นกัน

🔴🔜 #การเชื่อมต่อกับธรรมชาติอาจช่วย
ได้ดังนั้นการออกไปจากเมืองหรือ
การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอาจดีต่อจิตวิญญาณ

ความคิดสร้างสรรค์ยังเป็น
แรงบันดาลใจให้หลาย ๆ คนมีความสงบ
ดังนั้นการจดบันทึก การวาดภาพ หรือทำเพลง
อาจเป็นวิธีที่ช่วยให้ชีวิตของคุณสงบสุขได้

#สภาพร่างกายที่ดีมีความสำคัญต่อ
#สภาพจิตใจในเชิงบวก
#ดังนั้นจึงควรมีความฟิตเช่นกัน

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply