งานของเราต้องปลดปล่อยตัวเองจากคุกนี้

“มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลทั้งหมดที่เรียกว่า
#เราเป็นส่วนที่ จำกัด ในเวลาและพื้นที่หนึ่งประสบกับตัวเองความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งที่แยกออกจากส่วนที่เหลือ
🔴🔜🔜🔜 #งานของเราต้องปลดปล่อยตัวเองจากคุกนี้ (คุกร่างกาย คุกจิตใจ คุกวิญญาณ)
โดย ขยายวงกว้างแห่งความเมตตาเพื่อโอบกอดสิ่งมีชีวิตทั้งมวลและธรรมชาติทั้งหมดด้วยความงดงามของมัน “
ท่านอาจลง สู่สายใต้
อาจต่อรถไฟไปสายเหนือ
มุ่งสู่ทิศตะวันออกสว่างจ้า
หรือย้อนกลับไปทิศตะวันตกเย็นยะเยือก
เมื่อเลือกเส้นทางได้แล้ว
รอยต่อของสถานีเหล่านี้จะสลายเป็นอากาศธาตุ
ท่านไม่อาจวิ่งย้อนกลับไปหาสถานีที่เคยพบได้อีก
จุดเชื่อมต่ออาจสร้างรอยแผล
รอยจำบาดลึก
สร้างความเงียบที่เปี่ยมพลัง
อาจเป็นผู้สร้างผู้ดูแลผู้ทำลาย
อาจเป็นตรีมูรติในหนึ่งเดียว
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply