จงกล้าหาญที่จะยอมรับและพัฒนา ในสิ่งที่เรียกว่า ตัวเรา inspiritional ครั้งที่ 7(7-11-2020)

ขอบคุณผู้สนับสนุน และนักเรียนทุกท่าน
ด้วยความรักครูส่งของถึงมือเด็กเรียบร้อยแล้ว

เราไม่มีวันได้รับความสงบสุขในโลกภายนอกจนกว่าเราจะสร้างสันติภาพกับตัวเอง”
ถ้าเราไม่มีความมืดเราจะรู้จักความสว่างได้อย่างไร?จงดูว่าเทียนแท่งเดียวสามารถต่อต้านและกำหนดความมืดได้อย่างไร”

หยินคือความมืดที่เปิดกว้าง หยางแสงที่ใช้งาน #เป็นผู้รับและผู้ให้ผู้ฟังและนักเคลื่อนไหว
ความมืดนั้นแสดงถึงการแสวงหาการตั้งคำถามสัญชาตญาณพลังงานของผู้หญิง ความมืดเชิญเราเข้าสู่ความว่างเปล่าที่ซึ่งจิตสำนึกทั้งหมดเริ่มต้นขึ้น
#การเดินทางสู่ความสะดวกสบายในความมืดช่วยให้การเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้น

 

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply