จงพัฒนาเพื่อการก้าวหน้าเท่านั้น

การถูกปลุกขึ้นสูงจะเปิดโอกาสให้ท่านเข้าใจว่าท่านอยากอยู่ไกลจากความสมบูรณ์แบบ
นี้คือเหตุผลที่ท่านพยายามเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน
ท่านเริ่มทำงานด้วยตัวเองและวิเคราะห์วิธีการและนิสัยของท่านตลอดเวลา
ท่านอาจสังเกตเห็นว่าประวัติการเข้าชมของท่านมีบทเรียนเกี่ยวกับชีวิต มากกว่าวิดีโอที่ท่านจะลืมหลังจากดู
ท่านอาจสังเกตเห็นว่าความสนใจในจิตวิญญาณของท่านเพิ่มขึ้นมากพอที่จะเข้าใจแก่นแท้ที่แท้จริงผ่านวิธีการต่างๆ
ความสามารถในการมองเห็นเส้นทางของท่านและเดินไปสู่ระดับต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นคุณลักษณะที่ดีที่สุดของท่าน
การถูกปลุกขึ้นอย่างสูงช่วยให้ท่านสามารถยอมรับได้ว่า ท่านเป็นใคร (ใน “ดี” และ “ไม่ดี” )
และรู้วิธีที่จะดีขึ้นสำหรับตัวท่านเองและสำหรับทุกคนรอบๆ ตัวท่าน

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply