จงมีชีวิตที่เหลือเพื่อคนอื่น

กาลครั้งหนึ่งนานจนไร้การจำหลัก
เหนือเทพพระเจ้าทรงอำนาจทั้งปวง
พระองค์อาศัยอยู่ในทุกที่ที่คลื่นความถี่ต่ำ
ต่ำจนไม่อาจแปลงกายเป็นเสียงให้ใครได้ยิน
พระองค์มีหน้าที่ลับ
คอยแปลงสารแห่งความสงัด
ช่วยเหลือทวยเทพทุกองค์ให้เข้าใจกัน
ให้มนุษย์และสัตว์เข้าใจกัน
แม้ปราศจากวจีหรือดุริยางคศิลป์
เมื่อเวลาผ่านนานนับกัลป์
เสียงอึกทึกแทรกสู่ทุกซอกตึก
ป่ารกชัฏเต็มไปด้วยเสียงเลื่อยไฟฟ้า
เสียงครางเจ็บปวดของสิงสาราสัตว์
สวรรค์ถูกสั่นคลอน
เทวดาตกสวรรค์ตตะโกนโหวกเหวก
ครานั้นเทพเจ้าแห่งความเงียบ
จึงไร้ที่อยู่ติดปีกบินนี้ไปยังห่วงอวกาศแห่งล้านดาวฤกษ์ที่ที่เสียงใดก็ไม่อาจเดินทาง
🔴🔜 พระองค์นอนเอกเขนกลอยตัวบนสุญญากาศ แสนสบาย มองดูความพินาศของพื้นพิภพยุคสี่จี
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply