จงมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทัศนคติของผู้ที่ประสบความสำเร็จ
  • ตื่นเช้าขึ้น
  • เรียนรู้จากผู้รู้
  • อ่านหนังสือในทุกๆวัน
  • อ่านหนังสือเสียงจากครูใน YouTube เมื่อขับรถ

และผ่อนคลายกับการยิ้มให้กับทุกสรรพสิ่งรอบข้าง

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply