จงเริ่มต้นเช้าวันนี้ ด้วยการ..

  • ด้วยการอนุญาตให้สมองของข้าพเจ้ามีความสุข
  • อนุญาตให้สมองของข้าพเจ้าพบความเบิกบาน
  • อนุญาตให้จิตใจของข้าพเจ้าได้พบเจอการเรียนรู้ตลอดวัน
  • อนุญาตให้ตัวข้าพเจ้าได้เปิดรับองค์ความรู้ทุกมิติตลอดเวลา
  • อนุญาตให้ข้าพเจ้ามี สติและสงบในสมาธิได้ทุกเมื่อที่ระลึก
  • และจงอนุญาตให้ตัวข้าพเจ้าเข้าใจความหมายของทุกมิติได้ตลอดวินาที และพบปัญญาที่จะถูกนำออกมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ข้าพเจ้าเรียกหา

จงมีความสัตย์ใจ

 

#MAEKHUNOY

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply