จงใช้ชีวิตให้ #ช้าลง

🔴🔜 บอกตัวเองในวันนี้ว่าความสุขของคุณขึ้นอยู่กับคุณ
“ กับดักทางวิญญาณประการแรกคือการรับรู้ความสุขของคุณอยู่ภายนอกตัวคุณเอง” ~
คุณคือแหล่งที่มาของความสุขทั้งหมดของคุณ ความสุขที่คุณแสวงหานั้นมีอยู่แล้วในตัวคุณเอง
# มองหามันในใจของคุณ
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply