จะไม่ลืมตัว ว่าเกิดมาเพื่ออะไร

ต่อให้ร่างตาย….กลายเป็นผี
มี เถ้าธุลี กลบลงตรงบนหน้า

ก็จะไม่ลืมตัวว่า เกิดมาเพื่ออะไร

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply