จักรวาลจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง

 และจักรวาลมีของขวัญมากมายไม่สิ้นสุด #แล้วแต่ท่านจะขอ #ท่านรู้สึกเช่นไร
“ ดูความคิดของท่าน #กลายเป็นคำพูด ดูคำพูดของอท่าน #กลายเป็นการกระทำ” จิตใจของท่านเป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังและควบคุมการทำงานทุกอย่างของร่างกาย
🔴🔜 #แต่ข่าวดีก็คือท่านมีอำนาจในการควบคุมความคิดของท่าน การประสบความคิดเชิงบวกนำไปสู่ความคิดเชิงบวกมากขึ้นและมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับทุกสิ่งรอบตัว ตัวอย่างเช่น ความคิดเชิงบวกสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของท่านได้ในขณะที่ความคิดเชิงลบสามารถทำลายความคิดนั้นได้
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply