จิตกับวิญญาณแยกกันได้หรือไม่

ธรรมชาติแห่งความเป็นจริงนั้นจิต และ วิญญาณ ไม่เคยแยกกันอยู่ วิญญาณจะคงสภาวะอยู่ไม่ได้หากปราศจากจิต ซึ่งเป็นสื่อซึ่งรับ – ถ่ายทอด – แปลงรหัสหรือตีความหมาย ไม่มีความรู้ใดที่สถิตย์อยู่นอกจิตวิญญาณ จิตวิญญาณอาศัยสิ่งมีชีวิตเป็นพาหนะหรือเพื่อสื่อถ่ายทอดความรู้ วงจรของการแปลงสภาพเป็นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ร่างกาย – วัตถุธาตุและสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดจากจิตวิญญาณซึ่งแปลงสภาวะจากพลังงานเป็นสสาร จิตวิญญาณจึงไม่ใช่ตัวตนที่เป็นร่างคล้ายมนุษย์โปร่งแสงซึ่งย้ายออกจากร่างกายเก่าซึ่งตายไปแล้วเดินทางสู่ครรภ์มารดา เพื่อแสวงหาร่างใหม่ไปเรื่อย ๆ การแปลงสภาวะของจิตวิญญาณเป็นไปตามกฎเกณท์ของธรรมชาติ ( พระเจ้า ) #ซึ่งเธอทั้งหลายยังไม่รู้จักดีพอ
ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ย แม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตต้องท่าน