จิตต้องฝึก ใจต้องรู้จัก และชีวิตต้องเข้าถึงทุกมิติ

ความกลัวความโกรธ ความเกลียดชัง ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของเรา
ทุกคนต่างก็พยายามดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเขาจำเป็นจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจจิตใจที่แข็งแกร่งคือจิตใจที่สงบ

ความกลัวและความโกรธคือตัวบ่อนทำลายความสงบของจิตใจ
เราต้องรู้จักอารมณ์โกรธ ต้องเรียนรู้ ความกลัว และรู้จักความจริง
เมื่อรู้แล้วว่าความโกรธไม่มีประโยชน์ในการแก้ปัญหาไม่ได้ช่วยอะไรเลยและยิ่งทำให้เกิด ปัญหามากขึ้นในที่สุดเราก็จะสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของเราให้ผ่าน ทางการฝึกจิตใจและการใช้เหตุผลของเรา

 

#TAS #The Angel Spiritual
ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)

No Comments

Give a Reply