จิตที่ตั้งไว้ผิด

สามารถจะสร้างความเลวร้ายได้มากกว่า
สิ่งที่ศัตรูจะทำต่อศัตรู หรือคนที่เกลียดแค้นจองเวรจะทำต่อกันเสียอีก
สามารถจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามได้มากกว่า
สิ่งที่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องอื่นใดจะทำให้กันได้
ขอบคุณที่เดินเข้ามา
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply