จิตปุถุชน ที่ยังหลงและไม่ถึงอริยะมรรค

หากเราไม่ได้รับรักตอบ
และไม่ได้เป็นคนที่เป็นที่พอใจ
เราก็มักจะเปลี่ยนแปลงไป
จิตปุถุชน ที่ยังหลงและไม่ถึงอริยะมรรค
มักผิดหวังกับคำว่ารัก ซ้ำแล้วซ้ำอีก
จากการ คาดหวัง
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตน
เหตุนี้ผู้รู้จึง รู้ทัน กลแห่งสังสารวัฏ
“อรรถจีสมดี” แปลว่ารุ่งเรือง
หมายถึงจิตที่มุ่งสู่โพธิปักขิยธรรม
อย่างเข้มแข็ง
ภูมินี้เน้นวิริยะบารมีเพราะต้อง
เพียรอย่างยิ่งยวด
ท่านจะเจริญสติปํฐฐาน
เจริญมรรค8 ผู้ที่ถึง ภูมินี้
จะแบ่งเวลาบวชเนกขัมมะ
เข้าคอร์สปฎิบัติธรรมหรือ
บำเพ็ญอย่างตั้งอกตั้งใจ
ภูมินี้ ยังอยู่ในรูปแบบและการแสวงหาอยู่
หาผู้รู้ วัด และอาจารย์อยู่
ยังไม่สิ้นการแสวงหา
และยังนำวิชชามาตกผนึกยังไม่คล่อง
เพราะไม่เข้าถึงอริยะมรรค
ยังมีความไม่เข้าใจเป็นที่ตั้งจึงยังต้องแสวงหาอยู่และยังไม่รู้ตัวว่าตนเองเดินทางอยู่ในภูมิใด

ณ.ประตูธรรม๕หนเหนือ
30.1.2021

 

ถ่ายทอดโดย
๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้
#IG:https://www.instagram.com/p/BxG0i_vhL-P/…
#Line@:https://line.me/R/ti/p/%40imepui

No Comments

Give a Reply